AĞ GÜVENLİĞİ

Başkent Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku ve Ankara Üniversitesi’nde Mesleki Bilgisayar-UYAP, derslerinde öğretim görevlisidir. (4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa (“TCK)[1] göre, internette kumar oynamak suç değil kabahattir. Türk Ceza Kanunu’na göre kumar oynatmak suç olup kumar oynamak suç olarak sayılmamış kabahat olarak nitelendirilmiştir. Aynı zamanda, güvenebileceğiniz bir VPN sağlayıcısı seçmeniz büyük önem taşır. Siteden siteye VPN, temel olarak özel intranetleri gizlemeyi amaçlarken bu güvenli ağların kullanıcılarının birbirlerinin kaynaklarına erişebilmelerine izin veren özel bir ağdır. Singh-Pall PPTP’yi geliştirirken internet kullanımı gitgide yaygınlaşıyordu ve tüketici kullanımına hazır gelişmiş güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Çalışmaları sayesinde ARPANET (Gelişmiş Araştırma Projeleri Birimi Ağı) adlı bir paket dağıtım ağı oluşturuldu ve bu da, Transfer Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü’nün (TCP/IP) geliştirilmesini sağladı. (3) Adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Başkanlık tarafından belirlenir.

187 baytlık gömülü kısa mesajdan sonra, dosya boyutu (2,402 bayt) değişmedi. Renklerin sayılarındaki kontrol, her iki görüntü içlerinde bir rengin olduğunu göstermektedir. Görüntünün değiştiğini belirten tek gösterge daha önce bahsedilen onaltılık sistem (hexadecimal) dump aracının kullanmasıydı. Bu testler herhangi yeni bir zemini bozmamışken, O çok iyi steganografi uygulamalarının olduğunu betimlemeye hizmet etti ve bazıları en az güvenirlikteydi. Ticari yazılım şartıyla, Gözükmeyen Sırlar 3 diye bilinen bir uygulama internet adresinde mevcuttur [82]. Bu uygulama JPEG, PNG, BMP, HTML, ve wav dosyaları içindeki gizli dosyalar için bir düzenek önermektedir. Bu uygulamalar dosyaları tamamıyla ortadan kaldırmak için güçlü şifreleme ve kağıt öğütücü içermektedir. Kullanıcının incelenecek bir dosyayı manüel olarak seçmesine izin veren grafik ara yüzü bulunmaktadır. Raggo tarafından BlackHat 2004 teki steganografi ve steganaliz sunumundan alınmıştır. A) StegSpy v2.1 ekran resmi b) Palyaço Krusty nin stego görüntüsü (KRUSTY3.BMP) Şekil 4.2(a) da StegSpy Hiderman ile pozisyon da başlayan saklanmış bilgi bulunduğunu göstermektedir.

  • MADDE 14 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
  • Şekil Spektrum Yayılması Algoritması [21] Spektrumu yayılan bilgilerin resmin renk değerlerine nasıl gömüleceği uygulamadan uygulamaya değişmektedir.
  • Bu, siz ve VPN sağlayıcısı dışında kimsenin görme riski olmadan çevrimiçi bilgi göndermenizi ve almanızı sağlar.
  • Özel nitelikli kişisel verilere erişilmesine yardımcı olan yazılımlarda kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmaktadır.

Her iki seçimde de teknik destek ve Stego Suite ekibinin uzmanlığı sağlanmaktadır. İçinde bilgi gizli olan dosyalarda ise bu fark binde seviyesine düşmektedir. Bu nedenle programın çalışması sonucunda elde edilen değerler binde seviyesinde ise resim içinde bilgi gizlenmiştir denilebilir. Yapılan denemeler sonucunda programın, görüntüdeki yakın renk çiftlerinin sayısının piksellerin sayısının %50 sini geçtiği durumlarda da doğru sonuçlar verdiği görülmüştür. RQP yöntemi Fridrich ve arkadaşları tarafından geliştirmiştir [39]. 53 31 dikey kod uzunluğunun gizli veriden çok büyük olması gerekmektedir. Burada bir hipotez fonksiyonu belirlenir ve bu hipotez fonksiyonuna parametre olarak resim veya resmin bir kısmı gönderilir. Bu fonksiyonun geri döndürdüğü değer fonksiyonda incelenen istatistiksel özelliğin değişip değişmediğini belirtmektedir. Bu yöntemler çeşitli resim işlemlerine dayanıklı olduklarını iddia etmektedirler.

Görsel atakların amacı, görüntüyü insan gözünün değişiklikleri algılayabileceği şekilde gösterebilmektir. Görsel ataklar daha çok BMP formatındaki dosyalara uygulanabilmektedir. 158 Mesajdaki bitlerin sayısı örtü sesteki piksellerin sayısına eşit ya da daha düşüktür. Bu durum, her bir pikselin en fazla bir adet gömülü biti olduğu kararını karşılamak üzere gerekli bir koşuldur. Genel olarak steganografi amacıyla seslere gömülen veriler gömülmeden önce şifrelenerek, böylece rastgele bir 0’lar ve 1’ler dağılımı oluşturur.

Izgara basılmış bir metin üzerine yerleştirildiği zaman istenen mesaj elde edilebilmektedir. Cardano ızgarasına benzeyen teknikler içerisinde, klasik steganografi teknikleri metin üzerindeki pin deliklerini (örneğin gazetelerde) ve kalem ile tekrar yazılmış metinleri içermektedir. Steganografik tekniklerden en son kullanılanı fotoğraf üzerindedir. Vietnam savaşı esnasında Birleşik Devletler ordusundaki esir alınan askerler çekilen fotoğraflarda değişik el kol hareketleri yapmışlar daha sonra bu fotoğraflardaki bu hareketler medya tarafından çözülmüştür [30]. Steganografi uygulamaları bir kez tespit edildiğinde, Stego Hunter sizi tespit edilen programlarla ilişkili taşıyıcı dosyalara otomatik olarak yönlendirecektir. Araştırma işlemine ilk bakış olarak steganografi programını hızla, dakiklikle ve kolayca tespit etmek için tasarlanmıştır. Çoğu kez bize steganografinin var olduğunu nasıl biliyorsunuz diye sorulur. Stego Hunter ile kurulumu yapılan, hatta daha önceden kurulmuş bulunan uygulamaların sonuçları araştırıcıya kolayca rapor edilir. Bu adımı biraz daha ileriye götürüp araştırma sürecinde sonra aramanız gereken bazı şüpheli taşıyıcı tiplerini işaretleriz. EnCase, FTK, dd, raw, ISO ve safeback görüntüler gibi diğer popüler adli araçların adli görüntülerini tarama yeteneğine sahibiz Stego Watch En son teknolojiye sahip aykırılık tabanlı steganografi tespit aracımızdır.